Định nghĩa chất lượng của Taguchi

”Chi phí quan trọng hơn chất lượng, nhưng chất lượng là con đường tốt nhất để giảm chi phí”

Theo Taguchi, chất lượng là “tổn thất thấp nhất mà sản phẩm/dịch vụ của bạn gây ra cho khách hàng, xã hội”. Nghĩa là nếu dịch vụ của bạn có chất lượng kém bạn sẽ gây ra tổn thất cho xã hội lớn, và ngược lại chất lượng cao thì ít tổn thất hơn. Bạn chỉ đạt được mức chất lượng tuyệt hảo khi tổn thất cho khách hàng bằng không. Đây có lẽ là định nghĩa về chất lượng khác lạ nhất. Nhưng nó rất rất là thâm thúy.

Ví dụ, một dịch vụ tàu điện ngầm, chỉ cần tàu đến trễ 1 phút, tổn thất gây ra cho khách hàng và xã hội là bao nhiêu. Một ca phẫu thuật, chỉ cần nhiễm khuẩn 1 chút, là toi mạng người.

Một viên thuốc nếu hoạt chất không đúng hoặc không đủ (theo công bố) thì gây ra tổn thất rất lớn cho người bệnh.

Hàm ý của Taguchi là ta hãy nhìn vào tổng tổn thất do chất lượng kém gây ra, và cạnh tranh là ai làm cho khách hàng ít tổn thất nhất là người đó chất lượng cao.

Bạn có thể có lợi trước mắt khi mua sản phẩm giá rẻ nhưng chất lượng thấp. Nhưng hãy nghĩ về vấn đề xa hơn, như những hệ lụy của sản phẩm giá rẻ có thể xảy ra.