Liên hệ

Bạn có thể phải đợi 2, 3 ngày để chúng tôi có câu trả lời của bạn.
Đối với những Tin nhắn vào kỳ nghỉ thì sẽ là ngày làm việc tiếp theo tương ứng.

Một khi các bạn điền đầy đủ thông tin và gửi tin nhắn, e-mail nội dung xác nhận tin nhắn cho khách hàng sẽ tự động gửi tới bạn. Vui lòng nhập địa chỉ e-mail sẽ được gửi tới.
Nếu mail không đến được, hoặc bạn có thể xem ở mục thư spam e-mail, bạn có thể không có khả năng nhận được do các thiết lập tiếp nhận.
Ngoài ra, nếu bạn điền nhầm lẫn khi nhập địa chỉ e-mail, thì bạn không thể nhận được e-mail gửi đến, và để chắc chắn địa chỉ e-mail có thể nhận được phản hồi, Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email của mình trước khi gửi.
Tùy thuộc vào nội dung của câu hỏi của bạn, và có thể không nhận được trả lời từ chúng tôi, xin vui lòng chấp nhận.

Chúng tôi cảm ơn bạn hơn nếu liên hệ đến Máy lọc nước Nhật Bản thông qua số điện thoại 024-6276-8531 hoặc điền vào mẫu yêu cầu.

* Là những câu hỏi bắt buộc phải điền.

Tên của bạn *
(Tên đầy đủ)

  • họ
  • tên
Địa chỉ *
(điền chính xác)
  • Địa chỉ Vui lòng điền vào hai ô dưới đây. Tên căn hộ, hãy chắc chắn để điền vào.

    Tên thành phố (ví dụ: Đống Đa, Hà Nội)

  • Địa chỉ Building tên (ví dụ: Tòa nhà 133 Thái Hà Mandetra Co., Ltd)Tên công ty ※, xin vui lòng nhập vào đây

Số điện thoại *
(chữ số)

Địa chỉ E-mail *
(chữ viết)

Tin nhắn của bạn *
(ít hơn 1000 ký tự em)